Elektronika (od roku 2021/2022) [ 2°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Telekomunikacja
 11. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Kierunek:  Elektronika – plan modelowy

 

W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Elektronika, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 lub w latach późniejszych.

 

Przedstawiono plany modelowe dla następujących specjalności.

 1. Elektronika i informatyka w medycynie
 2. Systemy elektroniczne i wbudowane 
 3. Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki 

 

Specjalność:   Elektronika i informatyka w medycynie (EIM)

Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Elektronika i informatyka w medycynie 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności   9 5  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   11 5  
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Specjalność:   Systemy elektroniczne i wbudowane (SEW)

Tabela 2. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Systemy elektroniczne i wbudowane 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  (3) (2)  
  Zwinne zarządzanie projektami   3    
  Przedsiębiorczość startupowa     2  
Przedmioty techniczne
w tym:
30 25 20 8
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Matematyka   4    
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (17) (15)  
  Sieci czujnikowe i internetu rzeczy   5    
  Zaawansowane metody programowania układów FPGA   5    
  Wybrane zagadnienia teorii obwodów   4    
  Integralność sygnałowa   3    
  Nowoczesna elektronika     4  
  Metody optymalizacji w zastosowaniach     4  
  Systemy wbudowane i sterowniki     4  
  Zaawansowane aspekty projektowania PCB     3  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   4 5  
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze       8
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Specjalność:   Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki (SZE)

Tabela 3. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  3 (2)  
  Przedsiębiorczość startupowa     2  
Przedmioty techniczne
w tym:
30 25 20 8
  Przedmioty podstawowe obowiązkowe specjalności 18      
  Przedmioty podstawowe obieralne specjalności 12      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (4)   (5)
  Metody matematyczne w elektronice i fotonice   4    
  Zespołowy projekt badawczy       3
  Kierunki rozwoju mikroelektroniki i fotoniki       2
  Przedmioty zaawansowane wariantowe specjalności   12 8  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   5 8 3
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   4 4  
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.