Elektronika (od roku 2021/2022) [ 2°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2021)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2020)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2020)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2021L)

 

Kierunek:  Elektronika – plan modelowy

 

W kolejnych tabelach przedstawiono plany modelowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów technicznych, na poszczególnych specjalnościach na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku Elektronika, w rozbiciu na poszczególne klasy programowe. Te plany modelowe dotyczą studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 lub w latach późniejszych.

 

Przedstawiono plany modelowe dla następujących specjalności.

 1. Elektronika i informatyka w medycynie
 2. Systemy elektroniczne i wbudowane 
 3. Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki 

 

Specjalność:   Elektronika i informatyka w medycynie (EIM)

Tabela 1. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Elektronika i informatyka w medycynie 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne     3 3
Przedmioty techniczne
w tym:
30 28 19 5
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności   9 5  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   11 5  
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   8 9 5
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Specjalność:   Systemy elektroniczne i wbudowane (SEW)

Tabela 2. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Systemy elektroniczne i wbudowane 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  (3) (2)  
  Zwinne zarządzanie projektami   3    
  Przedsiębiorczość startupowa     2  
Przedmioty techniczne
w tym:
30 25 20 8
  Przedmioty podstawowe specjalności 30      
  Matematyka   4    
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (17) (15)  
  Sieci czujnikowe i internetu rzeczy   5    
  Zaawansowane metody programowania układów FPGA   5    
  Wybrane zagadnienia teorii obwodów   4    
  Integralność sygnałowa   3    
  Nowoczesna elektronika     4  
  Metody optymalizacji w zastosowaniach     4  
  Systemy wbudowane i sterowniki     4  
  Zaawansowane aspekty projektowania PCB     3  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   4 5  
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze       8
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Specjalność:   Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki (SZE)

Tabela 3. Plan modelowy na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na specjalności 
Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki 

semestr: 1 2 3 4
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS
Język obcy – egzamin        0
Przedmioty ekonomiczno – społeczne
w tym:
  3 (2)  
  Przedsiębiorczość startupowa     2  
Przedmioty techniczne
w tym:
30 25 20 8
  Przedmioty podstawowe obowiązkowe specjalności 18      
  Przedmioty podstawowe obieralne specjalności 12      
  Przedmioty zaawansowane obowiązkowe specjalności
w tym:
  (4)   (5)
  Metody matematyczne w elektronice i fotonice   4    
  Zespołowy projekt badawczy       3
  Kierunki rozwoju mikroelektroniki i fotoniki       2
  Przedmioty zaawansowane wariantowe specjalności   12 8  
  Przedmioty zaawansowane obieralne specjalności   5 8 3
  Przedmioty zaawansowane o różnym charakterze   4 4  
Dyplomowanie
w tym:
  2 8 22
  Pracownia problemowa magisterska   2    
  Pracownia dyplomowa magisterska     6  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 1     2  
  Seminarium dyplomowe magisterskie 2       2
  Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej       20
  Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej       0
suma: 30 30 30 30

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.