Dziekanat

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 12.00 - pokoje 110, 111, 112
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00 - pokoje 119, 158
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Paweł Cepuch

tel. +48 22 234 57 93
Pawel.Cepuch@pw.edu.pl
pok. 111 

 • studia stacjonarne II stopnia
 • studia niestacjonarne
Specjalista ds. administracyjnych
inż. Sylwia Ejsmont

tel.:48 22 234 73 85

Sylwia.Ejsmont@pw.edu.pl
pok. 111

 • suplementy
 • studia niestacjonarne
Specjalista ds. administracyjnych
inż. Ewa Płonowska-Sztanc 

tel. +48 22 234 57 93
Ewa.Plonowska-Sztanc@pw.edu.pl
pok. 111

 • studia stacjonarne II stopnia
   
Specjalista ds. administracyjnych
mgr Marta Kwiatkowska

tel. +48 22 234 74 11
Marta.Kwiatkowska@pw.edu.pl
pok. 112 

 • studia stacjonarne 
  I stopnia
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Sylwia Lipska

tel. +48 22 234 74 11
Sylwia.Lipska@pw.edu.pl
pok. 112

 •  studia stacjonarne I stopnia
Specjalista ds. administracyjnych
lic. Katarzyna Łabuda

tel. +48 22 234 79 11
Katarzyna.Labuda@pw.edu.pl
pok. 119

 • sprawy socjalno-bytowe studentów
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Aneta Libera

tel: +48 22 234 61 60
Aneta.Libera@pw.edu.pl
pok.119

 • sprawy socjalno-bytowe studentów
Specjalista ds. Administracyjnych 
mgr Anna Neubart

tel. +48 22 234 57 75
Anna.Neubart@pw.edu.pl
pok. 158

 • wymiana międzynarodowa
Specjalista ds. administracyjnych
Alicja Stolarczyk

tel. +48 22 234 36 73
Alicja.Stolarczyk@pw.edu.pl
pok. 158

 • studia anglojęzyczne
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Jolanta Wasilewska

tel. +48 22 234 57 70
Jolanta.Wasilewska@pw.edu.pl
pok.160

 • doktoraty, habilitacje
 • sekretariat rady naukowej
  dyscypliny informatyka techniczna
  i telekomunikacja
Specjalista ds. administracyjnych
Monika Ciechońska

tel. +48 22 234 36 73
Monika.Ciechonska@pw.edu.pl
pok. 158

 • studia anglojęzyczne

   
Zakres działań Dziekanatu dotyczy organizacji i realizacji zadań w obszarach nauczania oraz spraw studenckich i obejmuje w szczególności:

 • obsługę administracyjną na poziomie WEiTI procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia; 
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją procesów kształcenia;
 • rozliczanie z uzyskanych zaliczeń i załatwianie formalności związanych ze studencką wymianą zagraniczną;
 • organizację obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów pierwszego semestru;
 • obsługę administracyjną realizacji toku studiów; sporządzenie rozkładu zajęć dydaktycznych,
  obsługę spraw związanych ze zlecaniem prowadzenia zajęć i rozliczaniem godzin dydaktycznych;
 • obsługę administracyjną procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów;
 • obsługę administracyjną procesu przyznawania studentom WEiTI miejsc w domach studenckich;
 • kontrolę zgłaszania, rejestrowania i wyrejestrowywania studentów w ZUS,
  zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, doktorantów oraz ich rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu opłat wynikających z przebiegu studiów i nadzór 
  nad terminowością ich wnoszenia;
 • współpracę z kołami naukowymi, Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego i z innymi organizacjami studenckimi;
 • organizowanie na WEiTI immatrykulacji, wręczania dyplomów ukończenia studiów oraz współudział w organizowaniu innych uroczystości akademickich.