Dziekanat

   
UWAGA!

W związku z Zarządzeniami Rektora PW nr:

Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00.

Uwaga !

Od 01.10.2021 w Dziekanatach będą obowiązywały nowe godziny przyjęć studentów.

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA:  Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00 

Specjalista ds. administracyjnych
mgr Paweł Cepuch
(zwolnienie lekarskie)

tel. +48 22 234 5793
P.Cepuch@elka.pw.edu.pl
pok. 111 

 • studia stacjonarne 
  I i II stopnia
 • studia niestacjonarne
Specjalista ds. administracyjnych
inż. Sylwia Ejsmont

tel. +48 22 234 5793
S.Ejsmont@elka.pw.edu.pl
pok. 111

 • studia stacjonarne 
  I i II stopnia
 • studia niestacjonarne
Specjalista ds. administracyjnych
inż. Ewa Płonowska-Sztanc 

tel. +48 22 234 5793
E.Plonowska-sztanc@elka.pw.edu.pl
pok. 111

 • studia stacjonarne 
  I i II stopnia
 • studia niestacjonarne
   
Specjalista ds. administracyjnych
mgr Marta Kwiatkowska

tel. +48 22 234 7411
M.Kwiatkowska@elka.pw.edu.pl
pok. 112 

 • studia stacjonarne 
  I stopnia
 • studia anglojęzyczne
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Sylwia Lipska

tel. +48 22 234 7411
S.Lipska@elka.pw.edu.pl
pok. 112

 • studia stacjonarne 
  I i II stopnia
 • studia niestacjonarne
Specjalista ds. administracyjnych
Stanisława Jolanta Beczek

tel. +48 22 234 7911
S.Beczek@elka.pw.edu.pl
pok. 119

 • sprawy socjalno-bytowe studentów
Specjalista ds. administracyjnych
mgr Aneta Libera

tel: +48 22 234 6160
A.Libera@elka.pw.edu.pl
pok.119

 • sprawy socjalno-bytowe studentów
Biuro administracyjne ds. projektów międzynarodowych
mgr Anna Neubart
tel. +48 22 234 5775
Anna.Neubart@pw.edu.pl
pok. 158
Specjalista ds. administracyjnych
Alicja Stolarczyk

tel. +48 22 234 5793
A.Stolarczyk@elka.pw.edu.pl
pok. 111

 • studia anglojezyczne
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Jolanta Wasilewska

tel. +48 22 234 5770
J.Wasilewska@elka.pw.edu.pl 
Jolanta.Wasilewska@pw.edu.pl
pok.160

 • doktoraty, habilitacje
 • sekretariat rady naukowej
  dyscypliny informatyka techniczna
  i telekomunikacja
   

   
Zakres działań Dziekanatu dotyczy organizacji i realizacji zadań w obszarach nauczania oraz spraw studenckich i obejmuje w szczególności:

 • obsługę administracyjną na poziomie WEiTI procesu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia; 
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją procesów kształcenia;
 • rozliczanie z uzyskanych zaliczeń i załatwianie formalności związanych ze studencką wymianą zagraniczną;
 • organizację obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów pierwszego semestru;
 • obsługę administracyjną realizacji toku studiów; sporządzenie rozkładu zajęć dydaktycznych,
  obsługę spraw związanych ze zlecaniem prowadzenia zajęć i rozliczaniem godzin dydaktycznych;
 • obsługę administracyjną procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów;
 • obsługę administracyjną procesu przyznawania studentom WEiTI miejsc w domach studenckich;
 • kontrolę zgłaszania, rejestrowania i wyrejestrowywania studentów w ZUS,
  zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów, doktorantów oraz ich rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu opłat wynikających z przebiegu studiów i nadzór 
  nad terminowością ich wnoszenia;
 • współpracę z kołami naukowymi, Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego i z innymi organizacjami studenckimi;
 • organizowanie na WEiTI immatrykulacji, wręczania dyplomów ukończenia studiów oraz współudział w organizowaniu innych uroczystości akademickich.

   

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00.

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA:  Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00 

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.