Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Strona WWW Instytutu:   http://www.ia.pw.edu.pl                 Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 prof. dr. hab. inż. Cezary Zieliński 
tel. +48 22 234 5102
e-mail  C.Zielinski@ia.pw.edu.pl
pok. 518A
Zastępca Dyrektora ds. nauki
 dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7124
e-mail  M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl
pok. 563 
Zastępca Dyrektora ds. nauczania
 dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7750
e-mail  T.Traczyk@ia.pw.edu.pl  
pok. 518
Kier. Działu administracyjnego  
 mgr Beata Woźniak
tel. +48 22 234 7397
e-mail  B.Wozniak@ia.pw.edu.pl  
pok. 521A
Sekretariat Instytutu
 mgr inż. Elżbieta Matyjasiak
tel. +48 22 825 0995
tel. +48 22 234 7397
fax +48 22 825 3719
e-mail  E.Matyjasiak@ia.pw.edu.pl  
pok. 521
Sekretariat dydaktyczny  
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail  A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
pok. 518
Pełnomocnik Kwestora
 mgr Dorota Podniesińska
tel. +48 22 234 6096
e-mail  D.Podniesinska@elka.pw.edu.pl
pok. 526
Biblioteka Instytutu  
 lic. Alicja Trojanowska
tel. +48 22 234 7750 
e-mail  A.Trojanowska@elka.pw.edu.pl
pok. 518

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: