Stacjonarne studia drugiego stopnia

Stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzone są na następujących kierunkach:

  • Automatyka i robotyka
  • Elektronika
  • Informatyka
  • Inżynieria biomedyczna
  • Telekomunikacja

Stacjonarne studia drugiego stopnia, trwają nominalnie 4 semestry. Wymagania programowe dla studiów drugiego stopnia są jednak sformułowane tak, aby już w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych można było spełnić ich część, co czyni realnym ukończenie studiów drugiego stopnia w trakcie 3 semestrów, co z kolei czyni realnym uzyskanie dyplomu magistra inżyniera w ciągu 10 semestrów od momentu rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia pod względem programowym mają odmienny charakter niż studia pierwszego stopnia ich program obejmuje bowiem znacznie więcej treści abstrakcyjnych.