Obszary badawcze Zakładów IMiO

Spis artykułów

  1. Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
  2. Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
  3. Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
  4. Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
  5. Zakład Optoelektroniki

Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice

Główne obszary badań prowadzonych w Zakładzie to: tworzenie nowych metod projektowania i oprogramowania wspomagającego te metody, projektowanie specjalizowanych układów scalonych dla wymagających, nietrywialnych zastosowań oraz zastosowania mikroelektroniki w szeroko rozumianym przetwarzaniu informacji.

 

Tematyka prowadzonych obecnie prac badawczych Zakładu obejmuje:

  • metodologie projektowania układów scalonych z uwzględnieniem statystyki procesów produkcyjnych, zastosowanie w tym celu statystycznej symulacji procesów produkcji oraz elementów układów scalonych, analiza topografii układów scalonych pod kątem wrażliwości na defekty produkcyjne;
  • tworzenie i rozwój oprogramowania do projektowania i weryfikacji układów scalonych, w szczególności układów analogowych;
  • projektowanie cyfrowych i analogowych specjalizowanych układów scalonych dla nietrywialnych zastosowań, jak urządzenia biomedyczne, układy dla przetwarzania danych w czasie rzeczywistym w eksperymentach naukowych, układy dla bezprzewodowej transmisji danych itp.;
  • modelowanie i metody ograniczania prądów upływu w nanometrowych cyfrowych układach CMOS;
  • badania nowych przyrządów półprzewodnikowych dla przyszłościowych nanotechnologii mikroelektronicznych.