Obszary badawcze Zakładów IMiO

Spis artykułów

 1. Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
 2. Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
 3. Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
 4. Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
 5. Zakład Optoelektroniki

Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych

Działalność badawcza Zakładu koncentruje się na urządzeniach optoelektronicznych i hybrydowych. Prowadzone są badania podstawowe i stosowane. Organizowane są zespoły badawcze do realizowania określonych zadań.

 

Główne obszary badań naukowych są następujące:

 • wytwarzanie i badanie urządzeń optoelektronicznych: biernych i czynnych zintegrowanych struktur prowadnic falowych (modulatory, przełączniki bistabilne itp.) oraz czujników światłowodowych;
 • inżynieria komputerowa w zakresie światłowodów;
 • nowe techniki urządzeń do montażu powierzchniowego na płytkach drukowanych PCB;
 • zastosowanie technologii cienkich i grubych warstw w produkcji urządzeń hybrydowych i czujników grubowarstwowych;
 • badania struktury elektronowej, stabilności i właściwości optycznych krzemu amorficznego i zbudowanych z niego urządzeń (tranzystorów, baterie słoneczne, itp.);
 • badania, projektowanie i monitorowanie systemów fotowoltaicznych, strategia rozwoju fotowoltaicznej energii słonecznej;
 • technologia upakowania układów elektronicznych;
 • osadzanie plazmowe nanokrystalicznego diamentu (NCD), diamentopodobnych węglowych (DLC) cienkich warstw i ich zastosowanie w optyce światłowodowej i falowodowych strukturach czujnikowych.