Obszary badawcze Zakładów IMiO

Spis artykułów

 1. Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
 2. Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
 3. Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
 4. Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
 5. Zakład Optoelektroniki

Zakład Optoelektroniki

W Zakładzie Optoelektroniki prowadzone są badania w obszarze fizyki laserów, spektroskopii laserowej, konstrukcji laserów i ich zastosowań w medycynie oraz telekomunikacji. Przy Zakładzie działa również Centrum Fotowoltaiki badające i projektujące moduły, urządzenia i systemy fotowoltaiczne.

 

Główna działalność naukowa Zakładu dotyczy w szczególności:

 • spektroskopowych badań nad nowymi materiałami laserowymi, analizy procesów wzbudzenia w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich, poszukiwania struktur laserowych wykazujących niebieską up-konwersję, badania i modelowania dielektrycznych wzmacniaczy i laserów światłowodowych (włóknowych i planarnych);
 • analizy, modelowania i badań aktywnych włókien o różnej geometrii, a także badań nowych wzmacniaczy włóknowych dla zastosowań w sieciach dostępowych;
 • modelowania i badania generacji laserowej w planarnych, włóknowych i falowodowych laserach gazowych, analizy generacji światła w strukturach z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym DFB, w kryształach fotonicznych oraz w laserach z nieliniowymi elementami optycznymi, badania statystycznych własności światła generowanego przez różne struktury laserowe;
 • badań nano-optycznych struktur oraz materiałów z fotoniczną przerwą zabronioną;
 • optymalizacji konstrukcji jonowych laserów gazowych, badań laserów jonowych o ceramicznej róże wyładowczej oraz działania laserów o różnej geometrii wnęki, analizy generacji światła przez jonowe lasery gazowe pod katem zastosowań medycznych;
 • badań i rozwoju systemów i elementów fotowoltaicznych, rozwoju metod testowania i tworzenia standardów certyfikacji, rozpowszechniania i propagowanie wiedzy o systemach fotowoltaicznych jako tanich źródłach energii. (Centrum Fotowoltaiki, www.pv.pl).