Obszary badawcze Zakładów IMiO

Spis artykułów

 1. Zakład Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
 2. Zakład Metod Projektowania w Mikroelektronice
 3. Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej
 4. Zakład Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych
 5. Zakład Optoelektroniki

Zakład Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej

Aktywność naukowa Zakładu skupia się wokół elektronicznych urządzeń obrazujących, cyfrowego przetwarzania obrazu oraz elektroniki i fotoniki mikrofalowej.

 

Personel naukowy Zakładu zaangażowany jest w następujące prace badawcze:

 • podstawy teoretyczne modelowania, przetwarzania i analizy obrazu;
 • zastosowanie metod przetwarzania obrazu do diagnostyki i pomiarów w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych;
 • pozyskiwanie obrazu w polaryzacyjnych systemach obrazujących i optyczne przetwarzanie obrazu;
 • metody i algorytmy wizji 3D;
 • zjawiska elektrooptyczne w ciekłych kryształach i ich zastosowanie w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych oraz zjawisko fotorefrakcyjne w ciekłych kryształach;
 • badanie warunków generacji, stabilizacji oraz syntezy częstotliwości w paśmie mikrofalowym;
 • techniki pomiarowe parametrów przyrządów i układów mikrofalowych z uwzględnieniem automatyzacji i komputeryzacji metod pomiarowych;
 • modelowanie i wspomagane komputerowo projektowanie przyrządów i układów mikrofalowych;
 • optyczne sterowanie parametrami układów mikrofalowych;
 • badanie i modelowanie opto-mikrofalowych procesów przemiany częstotliwości;
 • modelowanie sterowanych optycznie przyrządów mikrofalowych takich jak fotodiody, fotowaraktory i fototranzystory;
 • modelowanie optoelektronicznych i mikrofalowych przyrządów do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych.