Uchwały Rady - 2020/2021

Uchwały Rady z dn. 27.10.2020 r.

1/2020 w sprawie powołania Sekretarza
Uchwała (pdf, 347,42 kB)
2/2020 w sprawie powołania Prezydium Rady
Uchwała (pdf, 329,04 kB)
3/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Kadry
Uchwała (pdf, 387,26 kB)
4/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Stopni Naukowych
Uchwała (pdf, 426,95 kB)
5/2020 w sprawie powołania Zespołu Stałego ds. Polityki Naukowej
Uchwała (pdf, 446,54 kB)
6/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. Przemysława Grzegorzewskiego na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Równań Całkowych WMiNI)
Uchwała (pdf, 314,97 kB)
7/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Jacka Mańdziuka na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych WMiNI)
Uchwała (pdf, 316,86 kB)
8/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Macieja Grzendy, prof. uczelni, na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Systemów Przetwarzania Informacji  WMiNI)
Uchwała (pdf, 316,41 kB)
9/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Władysława Homendy na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy WMiNI)
Uchwała (pdf, 317,80 kB)
10/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Artura Przelaskowskiego na funkcję kierowniczą w PW (kierownik Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny WMiNI)
Uchwała (pdf, 324,29 kB)

Uchwały Rady z dn. 17.11.2020 r.

11/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Mohammadowi Kheirowi Nammousowi
Uchwała (pdf, 378,29 kB)
12/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Tomaszowi Siemkowi
Uchwała (pdf, 368,69 kB)
13/2020 o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja dr. Ireneuszowi Gościniakowi
Uchwała (pdf, 713,88 kB)
14/2020 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 370,79 kB)
15/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Grafiki Komputerowej, w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr inż. Łukasz Dąbała)
Uchwała (pdf, 342,93 kB)
16/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta
w Zakładzie Inżynierii Multimediów, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (mgr inż. Grzegorz Gwardys)
Uchwała (pdf, 362,37 kB)
17/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr inż. Piotr Krawiec)
Uchwała (pdf, 337,91 kB)
18/2020 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia w Zakładzie Sterowania, w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym (mgr inż. Krzysztof Marek)
Uchwała (pdf, 347,10 kB)
19/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Oprogramowania i Architektury Komputerów, w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (mgr inż. Piotr Żórawski)
Uchwała (pdf, 356,49 kB)
20/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta na Wydziale Mechatroniki (mgr inż. Maria Baczyńska-Wilkowska)
Uchwała (pdf, 321,38 kB)
21/2020 w sprawie powierzenia obowiązków profesora uczelni nauczycielowi akademickiemu w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych, w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr hab. inż. Grzegorz Stępniak)
Uchwała (pdf, 352,30 kB)

Uchwały Rady z dn. 15.12.2020 r.

22/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Tomaszowi Michno
Uchwała (pdf, 365,53 kB)
23/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Cezaremu Jankowskiemu
Uchwała (pdf, 367,89 kB)
24/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Remigiuszowi Prokopiakowi
Uchwała (pdf, 369,03 kB)
25/2020 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Robertowi Wójtowiczowi
Uchwała (pdf, 367,76 kB)
26/2020 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 387,47 kB)
27/2020 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 437,70 kB)
28/2020 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 463,24 kB)
29/2020 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 421,56 kB)
30/2020 w sprawie powołania komisji z języka obcego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Wiktorowi Kuśmirkowi
Uchwała (pdf, 363,94 kB)
31-60/2020 w sprawie wyznaczenia promotorów dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej nr 3
Uchwały (pdf, 10,63 MB)
61-63/2020 w sprawie wyznaczenia promotorów dla doktorantów eksternistycznych
Uchwały (pdf, 1,01 MB)
64/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr hab. inż. Ilony Bluemke na funkcję kierownika Zakładu Oprogramowania i Architektury Komputerów w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 289,25 kB)
65/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr hab. inż. Marzeny Kryszkiewicz na funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 296,58 kB)
66/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Roberta Nowaka, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 292,68 kB)
67/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Przemysława Rokity na funkcję kierownika Zakładu Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 294,17 kB)
68/2020 w sprawie zaopiniowania powołania prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jakubiaka na funkcję kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 292,96 kB)
69/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI)
Uchwała (pdf, 298,68 kB)
70/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Artura Tomaszewskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sieci i Usług Teleinformatycznych w Instytucie Telekomunikacji (WEiTI) 
Uchwała (pdf, 300,19 kB)
71/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Marka Nałęcza, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych (WEiTI)
Uchwała (pdf, 298,70 kB)
72/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Marcina Iwanowskiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (WE)
Uchwała (pdf, 296,39 kB)
73/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Dariusza Sawickiego, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE) 
Uchwała (pdf, 306,38 kB)
74/2020 w sprawie zaopiniowania powołania dr. hab. inż. Krzysztofa Siwka, prof. uczelni, na funkcję kierownika Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 330,76 kB)
75/2020 w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (dr Szymon Kijas)
Uchwała (pdf, 359,45 kB)
76/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. inż. Łukasza Chorchosa o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego PW
Uchwała (pdf, 425,64 kB)
77/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr. inż. Piotra Maciąga o przyznanie stypendium naukowego Rektora PW dla nauczycieli akademickich ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego PW
Uchwała (pdf, 423,51 kB)
78/2020 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej w konkursie na projekty badawcze BEYOND POB (dr hab. inż. Mateusz Żotkiewicz)
Uchwała (pdf, 348,01 kB)

Uchwały Rady z dn. 26.01.2021 r.

79/2021 w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja mgr. inż. Mariuszowi Gajewskiemu
Uchwała (pdf, 362,65 kB)
80/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 403,99 kB)
81/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Daniela Piętaka
Uchwała (pdf, 528,99 kB)
82/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Roszczyka
Uchwała (pdf, 391,87 kB)
83/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Radosława Roszczyka
Uchwała (pdf, 527,70 kB)
84/2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 393,16 kB)
85/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Grzegorza Zalewskiego
Uchwała (pdf, 645,86 kB)
86/2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja wszczętym na wniosek dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej
Uchwała (pdf, 530,00 kB)
87/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr inż. Klary  Borowej na stanowisku asystenta w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 357,24 kB)
88/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. inż. Mateusza Trokielewicza na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sterowania Systemów, w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 352,30 kB)
89/2021 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia mgr. inż. Mateusza Krysickiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Techniki Subterahercowej, w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Uchwała (pdf, 356,72 kB)

Uchwały Rady z dn. 16.02.2021 r.

90/2021 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Krzysztofowi Radeckiemu
Uchwała (pdf, 358,37 kB)
91/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Mariuszowi Kalecie
Uchwała (pdf, 437,85 kB)
92/2021 w sprawie zatrudnienia mgr. inż. Marka Wiewiórki na stanowisku asystenta w Zakładzie Systemów Informacyjnych, w Instytucie Informatyki (WEiTI)
Uchwała (pdf, 334,34 kB)
93/2021 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr. inż. Kamila Rybińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej, w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych (WE)
Uchwała (pdf, 362,65 kB)