Aktualności

Konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1

   

Rada Naukowa Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia
i Inżynieria Biomedyczna zainicjowała pierwszy konkurs na granty badawcze BIOTECHMED-1.

    
Podstawowym celem grantów badawczych (BIOTECHMED-1) jest wspieranie doskonałości naukowej
i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości_Uczelnia Badawcza (IDUB), do których
w szczególności należą:

  1. publikacje artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (publikacje artykułów
    w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych (tj. czasopism za min 140 pkt z aktualnej listy MNiSW)
  2. pozyskanie zewnętrznego finansowania badań w ramach projektów międzynarodowych
  3. nawiązanie współpracy z wiodącymi zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi  zakończone złożeniem wniosku badawczego w ramach współpracy międzynarodowej.

   
Tematyka grantów (BIOTECHMED-1) powinna dotyczyć badań z zakresu biotechnologii, inżynierii biomedycznej, diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych (w załączeniu główne obszary działalności POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB)).

Wniosek o grant według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu składany jest tylko
w wersji elektronicznej do Kierownika Centrum Badawczego POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna na adres e-mail: pob.bib@pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2020 r.

   
Dokumentacja konkursu: