Aktualności

Dofinansowanie programu aktywności publikacyjnej, ze środków Dziekana

Zasady dofinansowywania ze środków Dziekana, programu aktywności publikacyjnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału publikacyjnego pracowników z grupy badawczo-dydaktycznej i badawczej, zatrudnionych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Dofinansowaniem mogą być objęte publikacje, w których co najmniej
jeden współautor reprezentuje dyscyplinę Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika, Informatyka Techniczna i Telekomunikacja lub Inżynieria Biomedyczna oraz deklaruje upoważnienie Politechniki Warszawskiej do wykazania dofinansowanej publikacji na potrzeby ewaluacji, o której mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.

Szczegółowe zasady dofinansowania przedstawione są w załączniku do zarządzenia nr 1/2021 Dziekana WEiTI z dnia 15 lutego 2021 r.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.

   
Pobierz załącznik