Badania i nauka

Studenci WEiTI w gronie laureatów „Pereł Nauki”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu „Perły nauki”. W gronie laureatów konkursu znaleźli się dwaj studenci naszego wydziału: Juliusz Bojarczuk i Piotr Araszkiewicz. Opiekunem naukowym obu laureatów jest dr inż. Konrad Markowski.

Juliusz Bojarczuk jest studentem studiów magisterskich na kierunku telekomunikacja. Jest również współzałożycielem i przewodniczącym Koła Naukowego FiberTeam. Juliusz otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów w światłowodowych sieciach czujnikowych”.

– Światłowody znamy głównie z telekomunikacji. Można je jednak wykorzystywać do pomiaru różnych wielkości nieelektrycznych takich jak np. odkształcenie czy temperatura. Istnieją już techniki odczytu takich informacji, ale cechują się one stosunkowo wolnymi częstotliwościami, jak i niewielkimi rozdzielczościami. W moim projekcie chcę zastosować zaawansowane przetwarzanie sygnałów znane głównie z telekomunikacji do zwiększenia niezawodności pracy, jak i szybkości pomiaru z światłowodowych sieci czujnikowych. Interesuję się również teorią kodów ortogonalnych i quasi-ortogonalnych, którą chcę rozwinąć i przedstawić kompletny model matematyczny opisujący systemy czujnikowe, które badam – tłumaczy Juliusz.

Ten sam kierunek studiów na naszym wydziale ukończył drugi z laureatów – Piotr Araszkiewicz, obecnie doktorant WEiTI. Piotr jest również współzałożycielem Koła Naukowego FiberTeam. W ramach projektu „Sprzętowo-programowalny analizator widma optycznego wykorzystujący HCG-VCSEL i chirp signals” Piotr pracuje nad stworzeniem platformy do odczytu danych z czujników światłowodowych.

 Dostępne i znane rozwiązania bazują na podejściach znanych zarówno ze spektroskopii, jak i analizy sygnałów optycznych. W swoim projekcie chcę z kolei zaproponować nowe rozwiązanie technologiczne, dzięki któremu możliwa będzie zmiana paradygmatu leżącego u podstaw odczytywania danych z czujników światłowodowych – wyjaśnia Piotr. 

Piotr Araszkiewicz i Juliusz Bojarczuk - laureaci Pereł Nauki

Piotr Araszkiewicz i Juliusz Bojarczuk - laureaci Pereł Nauki

Ideą konkursu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu warunków rozwoju dla wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Program umożliwia im prowadzenie badań naukowych lub twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. W pierwszej edycji konkursu dofinansowanie otrzymało 98 projektów. Lista wszystkich laureatów dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.