Rekrutacja Studia I Stopnia 2022/2023

Zdjęcie z "Drzwi Otwartych" podczas których kandydaci mogli rozmawiać ze studentami.

Zgłoszenia kandydatów (zapisy internetowe) na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2022/2023 są przyjmowane w okresie od 6 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022r.   

Ogłoszenie wyników I tury kwalifikacji - 11 lipca.

Uwaga!

Od roku akademickiego 2021/2022 na wszystkich kierunkach prowadzonych na WEiTI studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynają się wyłącznie  w semestrze zimowym, co za tym idzie rekrutacja odbywa się raz w roku.

 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów stacjonarnych Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023 należy spełnić następujące warunki:

 

 • Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia w portalu rekrutacyjnym PW i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu 6 lipca 2022 r.).
 • Zostać zakwalifikowanym do podjęcia studiów w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej – wyniki I tury kwalifikacji kandydatów zostaną ogłoszone 11 lipca 2022 r.
 • Po zakwalifikowaniu, przedstawić w wyznaczonym terminie, oryginały wymaganych dokumentów i potwierdzić treść zgłaszanego elektronicznie podania o przyjęcie na studia oraz odebrać zawiadomienie o wpisie na listę studentów.
 • Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.
 • Złożyć ślubowanie studenckie.

 

   Uwaga!

 • ¹Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszej tury kwalifikacji kandydatów pozostaną wolne miejsca
   w wyniku niezłożenia dokumentów przez część zakwalifikowanych osób, a kandydaci znajdujący się na listach rezerwowych wyrażą chęć uczestniczenia w drugiej turze kwalifikacji (zaznaczając odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym), to zostanie przeprowadzona druga tura, a potem 
   – być może trzecia tura kwalifikacji kandydatów – na tych samych zasadach, tzn. tylko na pozostałe wolne miejsca i tylko spośród kandydatów znajdujących się na listach rezerwowych, o ile zaznaczą odpowiednią opcję w portalu rekrutacyjnym.
 • Oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania
   w terminie, który zostanie podany na stronie dla kandydatów,