Aktualności

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2020 - edycja dla Absolwentów Automatyki i robotyki

Zapraszamy Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej do udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

To już 3 edycja Konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, Głównym Organizatorem oraz Patronem Konkursu.

   
W tegorocznej edycji fundatorami nagród są firmy: Intel Technology Poland oraz Billon,
a ich przedstawiciele są członkami Komisji Konkursowej.

  • Nagroda I – Intel® Compute Stick (Intel)
  • Wyróżnienie – Logitech MX Master 3 Mouse (Intel)

  
Firma Billon wszystkim laureatom ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na 15 lat 
na blockchain w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon, a wybranym uczestnikom 
– 3-miesięczne płatne staże.

  
Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

   
Warunki udziału   

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I i II stopnia studiów technicznych na kierunku Automatyka i Robotyka (z tytułem: inżyniera lub magistra), którzy obronili prace dyplomowe w terminie od 01.03.2019 r. do 31.03.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem, do Konkursu można zgłaszać prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.

Pracę dyplomową należy zgłosić do 31 maja 2020 r., wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z innymi niezbędnymi dokumentami na adres email: M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl.

Lista wymaganych dokumentów:

  1. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1; w przypadku kilku autorów każdy autor zobowiązany jest złożyć osobny formularz),
  2. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej w formacie PDF (ewentualne dodatkowe pliki stanowiące część pracy dyplomowej należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub USB),
  3. Pozytywna opinia promotora w sprawie możliwości zgłoszenia pracy dyplomowej do Konkursu, wyrażona podpisem na ww. formularzu.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie.

   

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu dr. hab. inż. Maciejem Ławryńczukiem, prof. PW, email: M.Lawrynczuk@ia.pw.edu.pl.

   
Serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!

 

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.