Badania i nauka

Przedstawiciele WEITI poprowadzili zajęcia dla chińskich studentów

W maju i czerwcu reprezentanci Wydziału Elektroniki i Technik informacyjnych PW - mgr inż. Grzegorz Mazur i dr inż. Przemysław Miazga – przebywali przez kilka tygodni w Chinach, gdzie w ramach współpracy z tamtejszym Beibu Gulf University w Quinzhou prowadzili zajęcia dla grupy 150 studentów.

Podstawą współpracy między uczelniami jest umowa o wspólnym toku studiów zawarta pomiędzy PW a BGU. Studenci z Beibu Gulf University studiują 2 lata w Chinach, a później przyjeżdżają do Polski dokończyć studia w kierunku Informatyka na naszym Wydziale. W czasie pierwszych 4 semestrów 6-9 wykładów jest prowadzonych przez naszych wykładowców – stacjonarnie w Chinach lub online. Są to miedzy innymi przedmioty:

  1. Circuit analysis
  2. Microcomputer principle and interface technology
  3. High frequency electronic technology
  4. Digital electronic technology
  5. Telecommunication system and network
  6. Dynamic system and control

Łącznie nasi wykładowcy prowadzą ponad 400 godzin zajęć dydaktycznych.

W prowadzeniu zajęć pomagało naszym wykładowcom troje nauczycieli delegowanych przez władze Wydziału Elektroniki Beibu Gulf University - Li Wanting, Qu Wei oraz Jinguo Huang. Ta forma współpracy pozwoliła na osiągnięcie znacznie lepszych wyników nauczania niż w przeszłości. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Więcej zdjęć do obejrzenia na profilu dr Miazgi na Facebooku