Instytut Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Telekomunikacji
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1970 r. Powstał z połączenia Katedry Teletransmisji Przewodowej, Katedry Telekomutacji, Katedry Urządzeń Teletransmisyjnych i Telegraficznych oraz Katedry Telegrafii. Nasz Instytut jest jedną z najstarszych jednostek prowadzących badania w zakresie telekomunikacji.

Tematyka badań prowadzonych współcześnie w Instytucie Telekomunikacji odzwierciedlona jest bezpośrednio w jego strukturze organizacyjnej, która obejmuje Zakład Podstaw Telekomunikacji, Zakład Telekomunikacyjnych Systemów Optoelektronicznych, Zakład Systemów Teletransmisyjnych, Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji.

Prowadzona przez IT PW działalność obejmuje:

 • Zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych ((pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia)
 • Uczestnictwo w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych
 • Studia Podyplomowe Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania (http://citcom.tele.pw.edu.pl/)
 • Realizację projektów i prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora telekomunikacyjnego. 

Przedmiotem badań i kształcenia prowadzonego Zakłady i zespoły są następujące dziedziny: 

 • Sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne - architektura, usługi, problemy inżynierii ruchu i projektowania
 • Specyfikacja i testowanie protokołów - metody formalne i urządzenia
 • Systemy transmisyjne kablowe, światłowodowe i bezprzewodowe
 • Przetwarzanie mowy i obrazów, multimedia
 • Specjalizowane programowane układy cyfrowe dla potrzeb telekomunikacji
 • Zastosowania środków informatyki w telekomunikacji
 • Ochrona informacji w sieciach telekomunikacyjnych
 • Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne telekomunikacji.

Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych można znaleźć na stronie Instytutu.