Badania i nauka

Wybrano nowych członków AMU PAN

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych badaczy m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Jej członkowie nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a ponadto wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Do Akademii Młodych Uczonych została wybrana

Pani dr inż. Monika Janik

z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie:

https://forumakademickie.pl/zycie-akademickie/wybrano-nowych-czlonkow-amu-pan/