Biuro Obsługi Informatycznej

Kierownik Biura Obsługi Informatycznej
Administrator sieci wydzielonej Wydziału
inż. Paweł Szczęsny
tel. +48 781 500 730
pawel.szczesny@pw.edu.pl
pok. 14
Sekcja Serwisu
Kontakt dla studentów  
Starszy referent w zakresie prac związanych z informatyką
Andrzej Byszewski
tel. +48 695 440 551
andrzej.byszewski@pw.edu.pl
pok. 15
Specjalista ds. Informatyki
mgr inż. Dariusz Melaniuk
tel. +48 725 664 969
dariusz.melaniuk@pw.edu.pl
pok. 15
Sekcja Infrastruktury Sieciowej
Główny Specjalista ds. Informatyki
mgr inż. Jerzy Sobczyk
tel. +48 22 234 7863
Jerzy.Sobczyk@pw.edu.pl
pok. 519a

   
Zakres działań Biura Obsługi Informatycznej dotyczy infrastruktury sieciowej, sprzętowej
i programowej WEiTI i obejmuje:

 • udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wykorzystywanego w WEiTI,
  prowadzenie rejestru oprogramowania wykorzystywanego w jednostkach,
  prowadzenie rejestru posiadanych licencji na oprogramowanie i monitorowanie ich wykorzystania; 
 • organizację bieżącej obsługi informatycznej WEiTI w obszarze infrastruktury sieciowej;
  zarządzanie serwerowniami oraz strukturalną siecią wydziałową; 
 • organizację bieżącej obsługi informatycznej WEiTI w obszarze bezpieczeństwa informacji;
 • organizację bieżącej obsługi informatycznej WEiTI w obszarze systemów informatycznych WEiTI: 
  • administrowanie serwerami WEiTI, w tym m.in. serwerami poczty elektronicznej, portalem WEiTI, serwerami laboratoriów ogólnowydziałowych, ogólnowydziałowymi bazami danych, telewizyjnym systemem monitoringu,
 • serwis multimediów w salach dydaktycznych WEiTI.