Działalność statutowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wykaz prac statutowych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Temat pracy Kierownik pracy
Rozwój metod sterowania, wspomagania decyzji i zarządzania prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Zieliński (IAiIS)
Rozwój nowych algorytmów w obszarach: grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych oraz systemów komputerowych prof. dr hab.inz. Henryk Rybiński (II)
Rozwój metod wytwarzania i badania materiałów oraz modelowania i charakteryzacji przyrządów w dziedzinie mikroelektroniki i optoelektroniki prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański (IMiO)
Nowoczesne metody analizy i projektowania układów i systemów radioelektronicznych, elektroniki medycznej i systemów pomiarowych prof. dr hab. inż. Józef Modelski (IR)
Badania w zakresie miernictwa, teorii obwodów i sygnałów oraz układów i systemów elektronicznych prof. dr hab. inż Ryszard Romaniuk (ISE)
Rozwój telekomunikacji cyfrowej prof. dr hab. inż. Józef Lubacz (IT)
Rozwój infrastruktury technicznej i informacyjnej oraz współpracy naukowo-badawczej z instytucjami krajowymi i zagranicznymi dr hab. inż. Tomasz Starecki (WEiTI)