Wymiana studentów

Spis artykułów

 1. Wymiana studentów
 2. 2021/2022
 3. 2020/2021
 4. 2019/2020
 5. 2018/2019
 6. 2017/2018
 7. 2016/2017
 8. 2015/2016
 9. 2014/2015
 10. 2013/2014
 11. 2012/2013
 12. 2011/2012
 13. 2010/2011
 14. 2009/2010
 15. 2008/2009
 16. 2007/2008
 17. 2006/2007
 18. 2005/2006
 19. 2004/2005

 

Wymiana studentów

 
Międzynarodowa wymiana studentów jest organizowana głównie w ramach programu Erasmus+, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone. Z każdym rokiem coraz więcej studentów ma możliwość odbycia części studiów za granicą. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się corocznie na początku semestru letniego i dotyczy zarówno wyjazdów na semestr zimowy, jak też semestr letni następnego roku akademickiego.

Zachęcamy studentów, aby obejrzeli listę tych, którzy już studiowali za granicą. Na pewno warto spytać ich o wrażenia, a potem zdecydować, czy pójść ich śladem!

Na rysunku 1 pokazano jak zmieniała się liczba studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających na wymianę w kolejnych latach akademickich, natomiast w kolejnych artykułach przedstawiono pełne wykazy tych studentów.

 

Uwaga

Zarówno rysunek 1, jak też wykazy studentów zamieszczone w kolejnych tabelach, obejmują tylko tych, którzy spędzili za granicą co najmniej semestr.

 

Rysunek 1. Liczba studentów, którzy przyjechali na Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (Incoming) lub wyjechali z tego wydziału (Outgoing) w kolejnych latach akademickich.

Number of Exchange Students