WEITI » Studenci »

Informacje o studiach

Podstawowym rodzajem studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są stacjonarne studia dwustopniowe, które tworzą spójny system dostoso­wany do światowych standardów kształcenia, uwzględniający zapotrzebowanie na absolwentów wyższych szkół technicznych. System ten obejmu­je studia inżynierskie (studia pierwszego stopnia) i studia magisterskie (studia drugiego stopnia), a jego dopełnieniem są studia dokto­ranckie (studia trzeciego stopnia). Oferujemy także studia stacjonarne w języku angielskim, zarówno pierwszego, jak też drugiego stopnia.

Stworzyliśmy też ofertę studiów niestacjonarnych, realizowanych zarówno w systemie wieczorowym, jak też zaocznym, która jest dopasowana do potrzeb osób pracujących w pełnym wymiarze godzin.

Natomiast studia podyplomowe polecamy wszystkim, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.