Ustalenia dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia

Informujemy, że od semestru 2023L wyboru tematu pracy inżynierskiej można będzie dokonywać tylko do ostatniego dnia zajęć semestru.

Natomiast od semestru 2023Z wyboru tematu pracy magisterskiej można będzie dokonywać przez pierwsze 5 tygodni zajęć semestru.