Aktualności

Rekrutacja na studia "Głębokie Sieci Neuronowe – Zastosowania w Mediach Cyfrowych"

Deep Learning

Zgłębiaj Przyszłość z Głębokimi Sieciami Neuronowymi – Rekrutacja na VI Edycję Studiów Podyplomowych Wystartowała!

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr Letni 2024

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim trwa od od 9 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr zimowy 2023

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim trwa od 01.08.2023 r. do 28.08.2023 r.

Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

Uruchomiliśmy internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.