Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Początki Instytutu sięgają roku 1929, kiedy to Profesor Janusz Groszkowski założył Katedrę Radiotechniki. W obecnej postaci Instytut istnieje od roku 1970. Wówczas w wyniku połączenia trzech Katedr: Katedry Elektroniki Ciała Stałego, Katedry Przyrządów Elektronowych oraz Katedry Wysokiej Próżni utworzono Instytut Technologii Elektronowej, który w roku 1987 zmienił nazwę na Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Ponadto, Instytut jest związany z początkami Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych poprzez osobę Prof. Groszkowskiego, który pracował w Instytucie aż do śmierci, a także terytorialnie, ponieważ połowa Instytutu mieści się w Budynku Radiotechniki znajdującym się na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej. W tym właśnie budynku usytuowane jest Centrum Fotowoltaiki oraz Centrum Technologiczne Instytutu.

Instytut prowadzi prace badawcze w obszarze technologii stanowiących podstawę współczesnej elektroniki i technik informacyjnych. W uproszczeniu można powiedzieć, że rozwój technik informacyjnych opiera się na czterech technologiach: przetwarzania, przesyłania, przechowywania i prezentacji danych. Imponujący postęp w dziedzinie przetwarzania danych jest możliwy głównie dzięki szybkiemu rozwojowi technologii projektowania oraz wytwarzania układów scalonych, tj. mikroelektroniki, a coraz częściej również nanoelektroniki. Przesyłanie danych, to m.in. światłowody oraz laser, a zatem optoelektronika i fotonika. Przechowywanie lawinowo narastającej liczby danych wymaga coraz pojemniejszych pamięci, zarówno półprzewodnikowych. jak i optycznych. Zastosowanie znajdują tu mikroelektronika i optoelektronika. Do prezentacji danych potrzebne są nie tylko różnorodne układy optyczne (optoelektronika), ale również odpowiednie techniki przetwarzania obrazu. Rozwój elektroniki, który wiele lat temu spowodował pojawienie się układów scalonych, obecnie prowadzi do systemów na strukturze, a także do mikrosystemów integrujących wiedzę, m.in. z dziedziny technologii materiałów, mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki. Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki w większym lub mniejszym stopniu działa w każdym ze wspomnianych obszarów.

Instytut składa się z 5 zakładów: Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, Metod Projektowania w Mikroelektronice, Fotoniki Obrazowej i Mikrofalowej, Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych oraz Optoelektroniki.

Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych można znaleźć na stronie Instytutu.