Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Spis artykułów

  1. Ogólna charakterystyka
  2. Laboratorium Projektowania i Zastosowań Mikroelektronicznych Systemów Scalonych
  3. Laboratorium Przyrządów Mikroelektronki i Nanoelektroniki

Instytut dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, zorganizowaną w zespół laboratoriów wyposażonych w zaawansowaną aparaturę technologiczną i pomiarową oraz odpowiednie narzędzia programistyczne, które obsługiwane są przez wysoko wykwalifikowany personel. Infrastruktura ta jest intensywnie rozbudowywana w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka co pozwala na realizację prac naukowych i badawczo-rozwojowych w obszarach najbardziej zaawansowanych technologii mikro- i nano-elektronicznych oraz fotonicznych.