Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
1082. 05.04.2023 12:00
Centrum Badań Kosmicznych PAN
mgr inż. Piotr Dunst Generowanie atomowej skali czasu UTC (AOS) w oparciu o poprawki wyznaczone przez fontannę cezową w aspekcie jej przydatności do badań geodynamicznych prof. dr hab. Stanisław Schillak oraz prom. pom. dr Jerzy Nawrocki - z Centrum Badań Kosmicznych PAN
Pobierz plik (msword, 517,50 kB)
1081. 16.03.2023 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Gabriel Ceballos Opracowanie metodologii charakteryzacji struktury elektronowej, gęstości stanów i morfologii powierzchni warstw techniką spektromikroskopii prof. dr hab. inz. Marek Tłaczała; prom. pom. dr hab. Krzysztof Grzelakowski - Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 237,62 kB)
1080. 07.02.2023 14:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Jan Karwowski Aproksymacja stanu równowagi Stackelberga w grach wielokrokowych w sumie niezerowej z niepełną informacją z użyciem metod Monte Carlo prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 787,57 kB)
1079. 02.02.2023 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Mateusz Godzik Agentowe Metaheurystyki hybrydowe w problemach optymalizacji ciągłej prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 204,95 kB)
1078. 26.01.2023 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
mgr. inż. Zbigniew Kaleta Regułowy algorytm automatycznego rozstrzygania wieloznaczności leksykalnej na granicy cześci mowy w tekstach języka polskiego. prof. dr hab, Wiesław Lubaszewski, Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 209,53 kB)
1077. 26.01.2023 12:00
mgr Łukasz Kwaśniewicz Metoda pomiaru wiarygodności wiadomości wykorzystująca elektroencefalografię ilościową i sztuczną inteligencję dr hab. Grzegorz Wójcik
Pobierz plik (pdf, 326,63 kB)
1076. 26.01.2023 11:00
Uniwersytet Zielonogórski
mgr. inż. Marek Wróblewski Kwantowe metody obliczeniowe w hybrydowych klasyczno-kwantowych systemach rekomendacyjnych dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. uczelni, Uniwersytet Zielonogórski
Pobierz plik (pdf, 112,17 kB)
1075. 24.01.2023 13:00
Politechnika Wrocławska
mgr. inż. Maciej Zamorski Representation learning on point cloud data with deep neural networks prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 561,67 kB)
1074. 24.01.2023 12:30
Politechnika Gdańska
mgr inż. Aleksander Jakubowski Efektywność energetyczna elektrycznych zespołów trakcyjnych w ruchu podmiejskim dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. uczelni; prom pom. dr inż. Sławomir Judek - Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 366,05 kB)
1073. 24.01.2023 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk-Bareła Data Augmentation and explainability for bias discovery and mitigation in deep learning dr hab. inż. Michał Grochowski, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 368,50 kB)
1072. 19.01.2023 12:00
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
mgr inż. Andrzej Kawiak Metoda pomiaru wiarygodności źródła wykorzystująca elektroencefalografię ilościową i uczenie maszynowe dr hab. Grzegorz Wójcik, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Pobierz plik (pdf, 324,85 kB)
1071. 13.01.2023 12:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Marcin Jodłowiec Metody modelowania i translacji modeli baz danych dla metamodelu asocjacyjnego dr hab. inż. Marek Krótkiewicz, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 61,12 kB)
1070. 12.01.2023 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr.inż. Paweł Król Optymalizacja sterowania obiektami przemysłowymi z uwzględnieniem kryterium minimalizacji zużycia energii prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhi, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 418,90 kB)
1069. 03.01.2023 10:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Stanisław Łazarski Dynamika i przełączanie magnetyzacji indukowane prądami spinowymi w heterostrukturach metal ciężki/ferromagnetyk dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 410,34 kB)
1068. 22.12.2022 09:30
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Piotr Nikiel Automating software development for distributed control systems with the OPC UA standard dr hab. Krzysztof Korcyl, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Pobierz plik (pdf, 198,22 kB)

Zobacz także