Obrony doktorskie spoza Wydziału

W poniższej tabeli znajdą Państwo terminarz obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
1066. 05.12.2022 12:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Milena Kiliszkiewicz Właściwości struktur elektronicznych i fotonicznych wykonanych w technice druku strumieniowego dr hab. inż. Ryszard Korbutowicz, prof. uczelni, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 236,65 kB)
1065. 01.12.2022 11:00
Politechnika Śląska
mgr inż. Paweł Matyszok Indukcja reguł akcji na podstawie metody sekwencyjnego pokrywania dr hab. Marek Sikora, prof. uczelni; prom pom dr inż. Łukasz Wróbel, Politechnika Śląska
Pobierz plik (pdf, 472,57 kB)
1064. 30.11.2022 10:00
Politechnika Gdańska
mgr inż. Karol Tyszkowski Analiza wpływu wybranych parametrów geometrycznych powietrznego silnika zębatego na jego wskaźniki energetyczne przy zmiennych warunkach zasilania dr hab. inż. Zbigniew Kneba, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 140,21 kB)
1063. 28.11.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Piotr Wądołowski Modele MES zespoleń kość-stabilizator i ich zastosowanie w projektowaniu połączeń płytowych żuchwy dr hab. inż. Piotr Marek, prof. uczelni; prom. pom. dr inż. Paweł Borkowski - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 52,48 kB)
1062. 25.11.2022 13:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Bartłomiej Chojnacki Aspekty konstrukcyjne i elektroakustyczne miniaturowych wszechkierunkowych źródeł dźwięku dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 326,75 kB)
1061. 24.11.2022 12:30
Politechnika Warszawska
mgr inż. Marek Stepanowski Lokalizacja uszkodzeń powierzchni za pomocą metody tomografii rezystencjalnej w cienkich warstwach grafenowych/grafitowych prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski; prom. pom. dr inż. Karol Suprynowicz - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 51,11 kB)
1060. 24.11.2022 12:00
Politechnika Poznańska
mgr inż. Michał Apolinarski Metody oceny jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w szyfrach blokowych dr hab. inż, Krzysztof Chmiel, emeryt. prac. ; prom. pom. dr inż. Anna Grocholewska-Czuryło : Politechnika Poznańska
Pobierz plik (pdf, 66,96 kB)
1059. 22.11.2022 12:30
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Carl Mericia Monteiro Tavares Franta Metodyka i modele optymalnej eksploatacji floty pojazdów przy ograniczonych zasobach dr hab. inż. Marek Karkula, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 327,61 kB)
1058. 21.11.2022 10:15
Politechnika Gdańska
mgr inż. Maciej Fabrykiewicz Wpływ własnosci nanokompozytów na wydajność płaszczowo-rurowego magazynu energii cieplnej prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, Politechnika Gdańska
Pobierz plik (pdf, 137,66 kB)
1057. 18.11.2022 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Hanna Pamuła Nowe metody akustycznej identyfikacji ptaków migrujących nocą dr hab. inż. Maciej Kłaczyński, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 316,37 kB)
1056. 17.11.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Mariusz Kowalski Badanie i optymalizacja struktury nosnej kadłuba dla 2-silnikowego samolotu pasażerskiego z napędem hybrydowym prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 331,66 kB)
1055. 14.11.2022 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
mgr inż. Dawid Romik Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na wybrane charakterystyki wentylatora promieniowego dr hab. inż. Ireneusz Czajka, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Pobierz plik (pdf, 329,61 kB)
1054. 14.11.2022 12:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Jakub Szyduczyński Projektowanie i optymalizacja architektur przetworników analogowo-cyfrowych do przetwarzania interwałów czasu metodą sukcesywnej aproksymacji dr hab. inż. Marek Miśkiewicz, prof. uczelni, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 368,29 kB)
1053. 09.11.2022 11:00
Politechnika Wrocławska
mgr inż. Norbert Kozłowski Real-valued Anticipatory Classifier Systems prof. dr hab. inż. Olgierd Unold, Politechnika Wrocławska
Pobierz plik (pdf, 60,90 kB)
1052. 08.11.2022 11:00
Akademia Górniczo-Hutnicza
mgr inż. Michał Drapała Niestandardowe metody identyfikacji i obserwacji stanu ciągłych modeli liniowych i rozszerzenie ich funkcjonalności dla celów wielowymiarowego sterowania adaptacyjnego procesem kondycjonowania szkła prof. dr hab. inż. Witold Byrski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Pobierz plik (pdf, 414,55 kB)

Zobacz także