Dziekan i Prodziekani Wydziału

Kadencja 2020-2024

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

tel. +48 22 234 7497
e-mail M.Malinowski@pw.edu.pl

pok. 115

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki

tel. +48 22 234 6163
e-mail Tomasz.Starecki@pw.edu.pl

pok. 115b

godziny przyjęć: 

Prodziekan ds. Nauczania 

dr inż. Piotr Firek

tel. +48 22 234 7935
e-mail prodziekan.nauczanie.elka@pw.edu.pl

pok. 109

godziny przyjęć: 

  • poniedziałek 10:30-11:30 
  • środa 13:00-14:00

Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Krzysztof Madziar

tel. +48 22 234 6176 
e-mail Krzysztof.Madziar@pw.edu.pl

pok. 119a 

godziny przyjęć: 

  • wtorek 12:00-13:00 
  • piątek 12:00-13:00

Prodziekan ds. Ogólnych

dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni

tel. +48 22 234 7497
e-mail Krzysztof.Perlicki@pw.edu.pl

pok. 114 (wejście przez pok. 115)

godziny przyjęć: 

  • środa 10:00-12:00