Rzecznik Zaufania WEiTI

 

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

mgr Grzegorz Mańko

pok. 200

e-mail: grzegorz.manko@pw.edu.pl

tel. 22 234 61 55

     

Podstawą działania Rzecznika Zaufania jest Zarządzenie nr 59/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej
z dn. 19 września 2014 r.

Wybrane fragmenty zarządzenia określające istotę funkcji rzecznika:

  • Każdy zainteresowany ma możliwość zgłoszenia odczuwalnych przez siebie działań mobbingowych lub dyskryminacyjnych do Rzecznika Zaufania.
  • Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.