Zapisy na przedmioty

Spis artykułów

  1. Zapisy na przedmioty
  2. Zasady zapisów
  3. Składanie deklaracji semestralnych
  4. Statystyki zgłoszeń

Zasady zapisów i procedura składania deklaracji semestralnych w systemie USOS

  

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych studenci studiów stacjonarnych (pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) sami określają swój program studiów oraz tempo studiowania (w granicach wyznaczonych przez wymagania programowe i rygory studiowania). Odbywa się to poprzez składanie semestralnych deklaracji dotyczących zapisów na przedmioty.

Zasady zapisów na przedmioty i procedura składania deklaracji semestralnych są opisane w kolejnych artykułach.