Procedura dyplomowania

  1. Praca dyplomowa inżynierska i magisterska powinna zostać opracowana z uwzględnieniem wytycznych zawartych w w następujących  dokumentach:
  2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Rektora PW prace dyplomowe składane są w wersji elektronicznej w bazie prac USOS-APD i nie ma obowiązku ich drukowania.
  3. Zaleca się stosowanie kroju pisma szeryfowego (np. Times New Roman). Zaleca się zaznaczanie akapitu w postaci wcięcia 0,5 cm.
  4. Dyplomant przesyła do Sekretariatu Instytutu wiadomość email zawierającą łącze do folderu na dysku OneDrive PW (https://wutwaw-my.sharepoint.com/), na którym znajdują się następujące dokumenty
  5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej z Sekretariatu dydaktycznego Instytutu dyplomant zobowiązany jest do umieszczenia pracy w systemie Archiwum Prac Dyplomowych PW – USOS APD. Szczegóły są dostępne pod     adresem apd.usos.pw.edu.pl oraz na stronie Wydziału w sekcji: Studia -> Kalendarz, ustalenia, plan zajęć -> Archiwum Prac Dyplomowych.