Instytut Informatyki

Spis artykułów

  1. Obszary badawcze Instytutu
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Charakterystyka Instytutu

Instytut Informatyki jest jedną z najstarszych jednostek w Polsce prowadzących badania naukowe dotyczące informatyki. Pomimo, iż istnieje on pod obecną nazwą dopiero od 1975 roku, to jest on bezpośrednim spadkobiercą tych zespołów badawczych Politechniki Warszawskiej, gdzie już w latach 50-tych XX wieku opracowywano projekty pierwszych polskich komputerów elektronicznych (np. pierwszy seryjnie produkowany polski komputer UMC 1).

Tematyka badań prowadzonych współcześnie w Instytucie Informatyki odzwierciedlona jest bezpośrednio w jego strukturze organizacyjnej, która obejmuje Zakład Architektury i Oprogramowania Komputerów, Zakład Grafiki Komputerowej oraz Zakład Systemów informacyjnych.

Zakład Architektury i Oprogramowania Komputerów realizuje przede wszystkim projekty badawcze dotyczące niezawodności sprzętu i oprogramowania komputerów. Prace te obejmują m.in. tworzenie metod i narzędzi projektowania, testowania i weryfikowania sprzętu i oprogramowania komputerowego odpornego na błędy i uszkodzenia, w ostatnim okresie ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych takich jak sterowniki, czy też urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe).

Badania prowadzone w Zakładzie Grafiki Komputerowej obejmują zagadnienia tworzenia i rozpoznawania obrazów, a także modelowania różnego rodzaju zjawisk naturalnych. Przykładem mogą być tu prace dotyczące modelowania wzrostu roślin i zjawisk pogodowych, czy też badania problematyki łączenia obrazów generowanych przez komputer z obrazem rzeczywistym, istotne dla zastosowań rzeczywistości rozszerzonej.

Zakład Systemów Informacyjnych prowadzi badania dotyczące przetwarzania danych i sztucznej inteligencji. Prace te obejmują między innymi problematykę dotyczącą eksploracji danych w dużych zasobach danych, w tym eksploracji danych tekstowych, analizy języka naturalnego oraz tworzenia i zarządzania ontologiami i bazami wiedzy. Realizowane są także badania związane z systemami wieloagentowymi oraz interfejsami użytkownika, w tym w szczególności w środowisku sieci WWW.

Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych Instytutu można znaleźć na stronie Instytutu