Absolwenci

Poradnik dla kandydatów na studia PW

Poradnik dla kandydatów na studia PW

Zachęcamy do zapoznania się z poradami dotyczącymi studiowania na Politechnice Warszawskiej.

Złote Dyplomy

Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej przyznawany jest absolwentom naszej Uczelni po upływie co najmniej 50 lat od daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

Sylwetki zawodowe Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Pokazane drogi zawodowe, osiągnięcia i rady sformułowane przez badanych mogą być cenną wskazówką dla studentów i kandydatów na studia w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery.

Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw

Stowarzyszenie @ELKApw zostało powołane 19 października 2010 roku. Jego celem jest wspieranie nowoczesnego szkolnictwa wyższego i nauki oraz branż gospodarki związanych z dyscyplinami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Powstałe w roku 2001 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej ma na celu propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej Absolwentów, wspieranie wysiłków Władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integrację środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy Absolwentami i Przyjaciółmi Politechniki Warszawskiej.