Komunikaty Dziekanatu

   

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 12.00 - pokoje 110, 111, 112
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00 - pokoje 119, 158
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Rekrutacja na studia w ramach programu Podwójnego Dyplomowania KEUDOS

Zdobądź dwa dyplomy zamiast jednego! Możesz spełnić wymagania programowe dwóch uczelni w tym samym czasie: przez trzy lata na naszym Wydziale i przez rok w Kyungpook National University (Daegu, Korea).

Dziekanat ds. Studenckich (p. 119) nieczynny w dniach 21-22.09.2023 r.

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego w semestrze 23Z

12.09.2023 – 03.10.2023: odwołane przyjęcia studentów przez Prodziekana ds. nauczania

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru letniego 2023L, rejestracją na semestr zimowy 2023Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2023Z.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Rekrutacja elektroniczna na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim i angielskim trwa od 01.08.2023 r. do 28.08.2023 r.

Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2023/2024

W semestrze zimowym 2023Z, po dwóch pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od trzeciej tury koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 25 września do 2 października 2023 r.

Ustalenia dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia

Prosimy studentów o zapoznanie się ze sposobem zaliczania praktyk zawodowych systemie USOS w semestrze letnim 2022/2023 (2023L).

Decyzje Dziekana w sprawie kryteriów list rankingowych dla najlepszych studentów oraz zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów 

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.