Komunikaty Dziekanatu

   

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA:  Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00 

 

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 1 października br. odbędą się około 30 minutowe spotkania studentów I semestru mające na celu zapoznanie z kierunkiem studiów.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów na studiach drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 1 do 30 października 2022 r.

Wstępne decyzje rejestracyjne zostaną ogłoszone 19 września 2022 r. Rozpatrzenie wyjaśnień studentów odbędzie się 20 września 2022 r. 

W semestrze zimowym 2022Z, po dwóch pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury trzeciej koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 26 września do 3 października 2022 r.

Harmonogram zapisów na lektoraty na semestr zimowy, roku akademickiego 2022/2023

Składanie dokumentów na studia I stopnia

Na zdjęciu widać dwójkę studentów czytających książkę

Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2022/2023

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru letniego 2022L, rejestracją na semestr zimowy 2022Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2022Z.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów przez studentów studiów pierwszego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 1 do 30 czerwca 2022 r.

Ustalenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych w roku akademickim 2021/2022.

Prosimy studentów o zapoznanie się ze sposobem zaliczania praktyk zawodowych systemie USOS w semestrze letnim 2022L.

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.