Komunikaty Dziekanatu

   

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 12.00 - pokoje 110, 111, 112
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00 - pokoje 119, 158
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przyjęcia Prodziekana ds. Nauczania - zmiana daty

Rekrutacja uzupełniająca na STUDIA ID 24L

Przedłużanie ważności legitymacji

Ważne informacje dotyczące zapisów na przedmioty w semestrze 24L

Trwa akcja stypendialna!

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze 2024L

Ustalenia dotyczące rejestracji studentów studiów stacjonarnych na semestr 2024L

ZAPISY NA LEKTORATY SEMESTR LETNI 2023/2024

Rekrutacja na studia magisterskie na semestr 24 Lato

Wybór specjalności dla studentów 3 semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektronika w semestrze 23Z

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru letniego 2023L, rejestracją na semestr zimowy 2023Z i zapisami na przedmioty w semestrze 2023Z.

W semestrze zimowym 2023Z, po dwóch pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od trzeciej tury koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 25 września do 2 października 2023 r.

Ustalenia dotyczące wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia

Wybór specjalności dla studentów 4 sem. studiów I stopnia - 23L

Decyzje Dziekana w sprawie kryteriów list rankingowych dla najlepszych studentów oraz zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów 

Większość dokumentów wymagana do tej pory w wersji papierowej, jest obecnie przetwarzana w wersji elektronicznej.