Komunikaty Dziekanatu

   

 
Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok.  110, 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 12.00 - pokoje 110, 111, 112
PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00 - pokoje 119, 158
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: Nieczynne
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00

Pragniemy poinformować, że Prodziekan ds. Nauczania dr inż. Piotr Firek będzie nieobecny w dniach 18 - 23.01.2023 r.

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wstępne decyzje rejestracyjne dotyczące semestru letniego 2023L zostaną ogłoszone 13 lutego 2023 r. Rozpatrzenie wyjaśnień studentów odbędzie się 14 lutego 2023 r. 

Prosimy studentów o zapoznanie się z terminarzem działań związanych z rozliczeniem semestru zimowego 2022Z, rejestracją na semestr letni 2023L i zapisami na przedmioty w semestrze 2023L. Wstępne decyzje rejestracyjne zostaną ustalone 13 lutego 2023 r.

W semestrze letnim 2023L, po trzech pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury drugiej koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 16 do 23 lutego 2023 r.

Podział studentów na specjalności nastąpi w systemie USOS. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w portalu USOS-web w dniach od 2 do 19 stycznia 2023 r.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów przez studentów studiów pierwszego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 16 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r.

Podział studentów na instytuty dyplomujące nastąpi w systemie USOS. Wyboru dokonują studenci piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim. Deklaracje wyboru instytutu należy złożyć w portalu USOS-Web w dniach od 2 do 15 grudnia 2022 r.

UWAGA! 

ABY OTRZYMAĆ WYPŁATĘ STYPENDIUM JESZCZE W TYM ROKU 

NALEŻY  !!! ODEBRAĆ DECYZJĘ!!!

DO 2 GRUDNIA 2022 R.

Ostateczna lista rankingowa do Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Oddajemy w Państwa ręce wstępną listę rankingową do Stypendium Rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Decyzje Dziekana w sprawie kryteriów list rankingowych dla najlepszych studentów oraz zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów 

Prosimy studentów o zapoznanie się ze sposobem zaliczania praktyk zawodowych systemie USOS w semestrze zimowym 2022.

W dniu 1 października br. odbędą się około 30 minutowe spotkania studentów I semestru mające na celu zapoznanie z kierunkiem studiów.

Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów na studiach drugiego stopnia, zarówno stacjonarnych, jak też niestacjonarnych odbędzie się w portalu APD w dniach od 1 do 30 października 2022 r.

Wstępne decyzje rejestracyjne zostaną ogłoszone 19 września 2022 r. Rozpatrzenie wyjaśnień studentów odbędzie się 20 września 2022 r. 

W semestrze zimowym 2022Z, po dwóch pierwszych turach zapisów na przedmioty studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web. Natomiast zaczynając od tury trzeciej koordynatorzy przedmiotów mogą sami dokonywać w portalu USOS-web przesunięć studentów pomiędzy grupami zajęciowymi. W sumie odbędzie się sześć tur zapisów w dniach od 26 września do 3 października 2022 r.

Harmonogram zapisów na lektoraty na semestr zimowy, roku akademickiego 2022/2023