Stacjonarne studia drugiego stopnia

Pod względem programowym stacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie) w języku polskim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych mają odmienny charakter niż studia pierwszego stop­nia (inżynier­skie); ich program obejmuje bowiem znacznie więcej treści abstrakcyjnych i – z jednej strony – kładzie nacisk na pogłębienie wiedzy ogólnej (w ramach zaawansowa­nych przed­miotów o różnym charakterze), z drugiej zaś – na rozwój umiejętności roz­wiązywania cząst­kowych problemów ba­dawczych (w ramach pracowni problemowej i pracowni dyplomowej). Wśród metod kształcenia istotną rolę odgrywa dogłębna ana­liza konkretnych problemów technicz­nych i samodzielne poszukiwanie ich rozwiązań