Badania i nauka

Nowa książka prof. Kajetany Marty Snopek

Książka autorstwa Kajetany Marty Snopek, napisana w języku angielskim i wydana przez Springer w czerwcu b.r., stanowi bogate i wyczerpujące kompendium wiedzy z teorii sygnałów i systemów.

Autorka jest wieloletnim nauczycielem akademickim i pracownikiem naukowo-badawczym na Wydziale EiTI PW specjalizującym się w tej dziedzinie.

Dedykowana głównie studentom 1. stopnia krajowych i zagranicznych uczelni technicznych, może być również wykorzystywana przez studentów 2. stopnia oraz nauczycieli akademickich. Jest bogato ilustrowana przykładami obliczeniowymi, wykresami i schematami. Jej głównymi zaletami jest logika prezentowanych treści, przejrzystość wywodów i estetyczna forma.