Komisje Rady Wydziału

 
 

Komisja Rady Wydziału ds. Kształcenia

Dokumenty Komisji RW ds. Kształcenia dostępne są po zalogowaniu na stronie Moja Elka w zakładce „Komisja RW ds. Kształcenia”.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski (IT) – przewodniczący
dr inż. Tomasz Traczyk, prof. uczelni, zastępca dyrektora ds. nauczania w IAiIS 
mgr inż. Rajmund Kożuszek, zastępca dyrektora ds. nauczania w II
dr inż. Sławomir Szostak, zastępca dyrektora ds. nauczania w IMiO
dr inż. Andrzej Buchowicz, zastępca dyrektora ds. nauczania w IRiTM
dr hab. inż. Piotr Wieczorek, prof. uczelni, zastępca dyrektora ds. nauczania w ISE
mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter, zastępca dyrektora ds. nauczania w IT
prof. dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, kierownik kierunku Automatyka i Robotyka
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni, kierownik kierunku Cyberbezpieczeństwo
dr inż. Agnieszka Zaręba, kierownik kierunku Elektronika
dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni, kierownik kierunku Informatyka
dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni, kierownik kierunku Inżynieria Biomedyczna
dr inż. Daniel Paczesny, kierownik kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy
dr hab. inż. Andrzej Bęben, kierownik kierunku Telekomunikacja
dr inż. Elżbieta Piwowarska, Elektronika i Telekomunikacja (studia niestacjonarne)
Ignacy Prugarewicz, przedstawiciel WRS
Tomasz Olczak, przedstawiciel WRS

Komisja Rady Wydziału ds. Rozwoju Kadry

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (IAiIS) – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Romuald Beck (IMiO)
prof. dr hab. inż. Roman Z. Morawski (IRiTM)
dr hab. inż. Jan Ogrodzki, prof. uczelni (ISE)
prof. dr hab. inż. Michał Pióro (IT)
prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (II)

Komisja Rady Wydziału ds. nagród

prof. dr hab. inż. Józef Modelski (IRiTM) – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak (IT)
dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni (ISE)
dr hab. inż. Ryszard Kisiel, prof. uczelni (IMiO)
dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni (II)
dr hab. inż. Paweł Domański, prof. uczelni (IAiIS)
student