Plan zajęć

Uwagi dotyczące planu zajęć: terminów zajęć, sal, itp. prosimy kierować do dra inż. Jerzego Jędrachowicza.

W planie zajęć mogą być nanoszone poprawki - w pierwszych tygodniach zajęć prosimy kontrolować jego aktualność.

Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prezentacji planu zajęć: zauważonych błędów, niedoróbek, czy też propozycje udoskonaleń prosimy kierować do mgr inż. Jerzego Sobczyka.

 

Objaśnienia

Objaśnienia symboli i oznaczeń używanych w planie.