Sylwetki zawodowe Absolwentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Sylwetki zostały opracowane w ramach badania: SUCCESS STORIES. ABSOLWENCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu indywidualnych wywiadów pogłębionych (ang. Individual In-depth Interview, IDI) przeprowadzonych z absolwentami Politechniki Warszawskiej, którzy odnieśli sukces, czyli wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sukcesami zawodowymi, działalnością społeczną czy też pracą w rozpoznawalnej organizacji. Ostatecznie o tym, czy absolwent odniósł sukces decydowała subiektywna ocena badanego.

Badanie należy do cyklu badań analizujących potrzeby i oczekiwania pracodawców absolwentów PW realizowanych przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Pokazane drogi zawodowe, osiągnięcia i rady sformułowane przez badanych mogą być cenną wskazówką dla studentów i kandydatów na studia w zakresie kształtowania swojej ścieżki kariery.