Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
19. 20.06.2023 12:00
Sala 116 - WEiTI PW
mgr inż. Piotr Mierzwiński Tranzystor bipolarny w technologii VESTIC prof. dr hab. inż. Wiesław Kuźmicz, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,03 MB)
18. 16.06.2023 13:00
Sala 116
mgr. inż. Tomasz Piotr Osiński Data plane programmability for software datapaths in a virtualized network infrastructure dr hab. inż. Halina Tarasiuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,74 MB)
17. 13.06.2023 10:00
Audytorium Centralne WEiTI PW
mgr inż. Piotr Nowakowski Zaawansowane algorytmy proceduralnej generacji geometrii na karcie graficznej na potrzeby wizualizacji pól wektorowych prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Pobierz plik (pdf, 8,21 MB)
16. 18.05.2023 09:15
sala 116
mgr inż. Weronika Gutfeter identyfikacja twarzy na podstawie obrazów wieloujęciowych z zastosowaniem głębokich sieci agregujących prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,06 MB)
15. 09.05.2023 10:30
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Konrad Godlewski Monte Carlo Tree Search and Reinforcement Learning methods for multi-stage strategic card game dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,41 MB)
14. 06.04.2023 11:30
Sala nr 107 MINI PW
mgr. inż. Mateusz Zaborski Efektywne zastosowania metamodeli w algorytmach populacyjnych przeznaczonych do rozwiązywania problemów optymalizacji ciągłej prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk - Politechnika Warszawska; prom. pom.dr inż. Michał Okulewicz
Pobierz plik (pdf, 1,80 MB)
13. 04.04.2023 11:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Piotr Białczak Wykorzystanie protokołu HTTP do identyfikacji i klasyfikacji złośliwego oprogramowania dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,99 MB)
12. 17.03.2023 11:00
Audytorium Centralne WEiTI PW
mgr inż. Damian Wanta Czasowo-przestrzenne próbkowanie danych w trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnosciowej dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,06 MB)
11. 06.02.2023 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Jędrzej Tadeusz Bieniasz Rozproszone metody ukrywania informacji w sieciach dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,33 MB)
10. 06.12.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Tomasz Mrozek Wykorzystanie metody asynchronicznego próbkowania sygnałów i splotowych sieci neuronowych do oceny jakości transmisji optycznej dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 4,45 MB)
9. 28.11.2022 16:00
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Adam Żychowski Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w wielokrokowych Grach Obronnych Stackelberga prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 5,57 MB)
8. 17.11.2022 10:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Ewelina Bartuzi-Trokielewicz Presentation attack-resistant palm recognition for mobile devices in unconstrained conditions prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,46 MB)
7. 21.10.2022 10:15
Politechnika Warszawska
mgr. inż. Karol Abratkiewicz Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time frequency domain dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,57 MB)
6. 12.10.2022 16:00
Politechnika Warszawska
mgr inż.Piotr Sobecki The Use of Domain Knowledge in Methods of Computer - aided Prostate Cancer Diagnosis prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska
5. 10.10.2022 12:00
Politechnika Warszawska
mgr inż. Adam Kozłowski Adaptacyjne zarządzanie komunikacją w przemysłowych, bezprzewodowych sieciach Internetu Rzeczy (IoT) prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,72 MB)

Zobacz także