Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
26. 18.06.2024 14:00
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa w sali 478
mgr. Mikołaj Pudo Methods of optimizing models and algorithms for automatic speech recognition in mobile applications dr hab. inż. Artur Janicki, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,42 MB)
25. 11.06.2024 12:00
Sala 116 WEiTI PW
mgr inż. Dariusz Jagodziński Metoda optymalizacji inspirowana algorytmami ewolucji różnicowej oraz SMA-ES prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 0 B)
24. 06.06.2024 12:00
Sala 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Witold Oleszkiewicz Wyjaśnialne uczenie maszynowe z zastosowaniem konceptów zrozumiałych dla człowieka dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 31,94 MB)
23. 08.04.2024 11:00
Sala 478 WEiTI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Marcin Leszek Sowański Multilingual Machine Translation System for Dialogue Agents dr hab. inż. Artur Janicki , prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 7,01 MB)
22. 25.03.2024 10:00
zdalnie MS Teams
mgr inż. Robert Krzysztof Cybulski Analiza właściwości nieliniowego przyciągania polaryzacji jako narzędzia do kontroli polaryzacji sygnału w światłowodowych systemach transmisyjnych dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 2,52 MB)
21. 10.01.2024 14:00
Sala 116 WEiTI PW
mgr inż. Mikołaj Aleksander Markiewicz Evaluation of data partitioning strategies for distributed clustering and classification algorithms dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. uczelni – Politechnika Warszawska; Promotor pomocniczy: dr inż. Jakub Koperwas - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 156,40 kB)
20. 08.01.2024 12:00
Sala 116 WEiTI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Łukasz Tomasz Neumann Training instabilities in neural network-based sequential data modeling dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,67 MB)
19. 22.12.2023 09:00
zdalnie MS Teams
mgr inż. Piotr Grzegorz Zych Wykrywanie awarii sieciowych oparte na korelacyjnej analizie danych w zakresie usług świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,54 MB)
18. 14.12.2023 12:00
Sala 229 WEiTI PW
mgr inż. Piotr Krysik Techniki wykrywania i obrazowania obiektów ruchomych z zastosowaniem radiolokacji pasywnej wykorzystującej sygnał radiowy telefonii mobilnej GSM dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,38 MB)
17. 11.12.2023 12:00
Sala 229 WEiTI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Karol Paweł Klincewicz Methods of single-frequency network transmitters localisation and time desynchronisation estimation applied to passive radiolocation dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,28 MB)
16. 05.12.2023 10:00
Sala 428 WEiTI PW
mgr inż. Maciej Jasiński Wyznaczanie parametrów akustycznych pomieszczeń z zastosowaniem przestrzennych odpowiedzi impulsowych prof. dr hab. inż. Jan Żera - Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 1,92 MB)
15. 01.12.2023 10:00
Sala 116 WEiTI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Kamila Bogna Matela Big data w systemach rozpoznania wojskowego dr hab. inż. Andrzej Stachurski, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 13,32 MB)
14. 27.11.2023 14:00
Sala 478 WEiTI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Marek Bogusław Janiszewski Metodyka oceny wiarygodności systemów zarządzania zaufaniem i reputacją dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 3,02 MB)
13. 21.11.2023 12:00
Sala 229 WEITI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Renata Maria Plucińska Weryfikacja tożsamości osób na podstawie analizy widma sygnału EEG i jego podpasm z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 8,94 MB)
12. 20.11.2023 14:00
Sala 478 WEITI PW i zdalnie MS Teams
mgr inż. Tomasz Wojciech Nowak Wyznaczanie izolacji w sieciach plastrowych z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski – Politechnika Warszawska
Pobierz plik (pdf, 6,06 MB)

Zobacz także