Instytutu Telekomunikacji

Spis artykułów

  1. Ogólna charakterystyka
  2. Laboratorium Systemów Dostępowych
  3. Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej
  4. Laboratorium Sieci
  5. Laboratorium Układów Cyfrowych
  6. Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych

Instytut Telekomunikacji dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w zaawansowaną aparaturę technologiczną i pomiarową oraz odpowiednie narzędzia programistyczne i obsługiwanych przez wysoko wykwalifikowany personel.

Infrastruktura badawcza Instytutu Telekomunikacji jest obecnie rozbudowywana w ramach środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i pozwala na realizację prac naukowych i badawczo-rozwojowych w obszarach najbardziej zaawansowanych technologii.