WEITI » Wydział »

Pełnomocnicy i inne funkcje

Kadencja 2020-2024

Pełnomocnicy 
Pełnomocnik Dziekana pełniący funkcję sekretarza Rady Wydziału
mgr Grzegorz Mańko
Decyzja nr 11/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 61 55
Grzegorz.Manko@pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
mgr Grzegorz Mańko 
Decyzja nr 12a/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 61 55
Grzegorz.Manko@pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki
mgr Anna Gątarek 
Decyzja 
tel. 22 234 76 25
anna.gatarek@pw.edu.pl
pok. 40
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim
doc. dr inż. Roman Podraza
Decyzja nr 17/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 79 95
roman.podraza@pw.edu.pl
pok. 315a
Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studentów
i rozwoju systemu USOS na WEiTI
dr inż. Dariusz Turlej
Decyzja nr 18/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 79 95
dariusz.turlej@pw.edu.pl
pok. 315a
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
mgr Karolina Zawistowska
Decyzja nr 28/2023 Dziekana WEiTI z dnia 11 lipca 2023 r.
tel. 22 234 61 66
Karolina.Zawistowska@pw.edu.pl
pok. 101
Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów
mgr Grzegorz Mańko
Decyzja nr 58/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 13 grudnia 2022 r.
tel. 22 234 61 55
Grzegorz.Manko@pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Zbigniew Gajo
Decyzja nr 43/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 30 września 2021 r.
tel. +48 22 234 74 80
zbigniew.gajo@pw.edu.pl
pok. 224
Wydziałowy Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia 
prof. Andrzej  Pfitzner
Decyzja nr 27/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 20 października 2020 r.
tel. 22 234 72 07, 22 234 78 19
andrzej.pfitzner@pw.edu.pl
pok. 360
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Odległość PW
dr inż. Grzegorz Tarapata
Decyzja nr 2/2022 Dziekana WEiTI, z dn. 10 stycznia 2022 r.
tel. 22 234 78 20
grzegorz.tarapata@pw.edu.pl
pok. 240, 241
Pełnomocnik Dziekana ds. cyberbezpieczeństwa i infrastruktury informatycznej 
dr inż. Robert Kurjata
Decyzja nr 1/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 4 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 76 26
robert.kurjata@pw.edu.pl
pok. 61
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na WEiTI
mgr Małgorzata Książkiewicz
Decyzja nr 9/2021 Rektora PW, z dn. 18 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 74 97
malgorzata.ksiazkiewicz@pw.edu.pl
pok. 115
   

     

Administratorzy
Administrator sieci wydzielonej Wydziału
inż. Paweł Szczęsny
Decyzja nr 12/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 53 85
Pawel.Szczesny@pw.edu.pl
pok. 14
Administrator Systemu Alarmowego dostępu do pomieszczeń Gmachu Elektroniki
Andrzej Wasilewski
Decyzja nr 31/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 79 19
andrzej.wasilewski@pw.edu.pl
pok. 73

  

 
Koordynator ds. Bazy Wiedzy
mgr Olga Bogatek
Decyzja nr 34/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 22 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 76 25 
Olga.Bogatek@pw.edu.pl
pok. 40
Społeczny Inspektor Pracy dla WEiTI 
mgr Zuzanna Mazek     
Protokół wyboru
tel. 22 234 78 68
zuzanna.mazek@pw.edu.pl
pok. 510
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
mgr Grzegorz Mańko   
Protokół wyboru
tel. 22 234 61 55
Grzegorz.Manko@pw.edu.pl
pok. 200