Podstawowe wskaźniki dotyczące przebiegu studiów

Spis artykułów

 1. Wskaźniki
 2. Punkty ECTS (i)
 3. Punkty semestralne
 4. Punkty skumulowane
 5. Średnia semestralna
 6. Średnia skumulowana

 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące przebieg studiów

 

W kolejnych artykułach są wyjaśnione podstawowe wskaźniki charakteryzujące przebieg studiów:

 1. Punkty ECTS (i) uzyskane za zaliczenie przedmiotu i
 2. Punkty ECTS uzyskane w semestrze
 3. Punkty ECTS skumulowane uzyskane od początku studiów
 4. Średnia semestralna
 5. Średnia skumulowana od początku studiów

Wskaźniki te w sposób syntetyczny opisują postępy studenta, są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji rejestracyjnej i mają istotny wpływ na jej końcowy rezultat.