WEITI » Studenci »

Wymiana międzynarodowa

Międzynarodowa wymiana studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych obejmuje nie tylko Europę, ale także Amerykę Północną i Azję (głównie Koreę, Japonię, Chiny i Singapur), jednak największa liczba naszych studentów wyjeżdża na uczelnie europejskie i z uczelni europejskich przyjeżdża do nas najwięcej studentów.