Telefony alarmowe

Państwowa Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Pogotowie ratunkowe: 999

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Pogotowie wodociągowe: 994

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 22 620 90 01 (do 06)

Alarmowy telefon komórkowy: 112

Całodobowe Centrum Kierowania Straży Akademickiej PW: 22 234 66 66

Zarządzenie w sprawie określenia sposobów postępowania w przypadkach zagrożeń w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej.