Studia doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Adam Abramowicz, profesor PW
A.Abramowicz@elka.pw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pok. 257, wtorek 17:30-19:30 
pok. 160, środa 10:00-12:00 

Sekretariat Studiów Doktoranckich

Anna Bednarek
Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

pok. 159, tel. 22 234 5349 
anna.bednarek@pw.edu.pl

   
Począwszy od roku akademickiego 1999/2000 studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW są prowadzone jako studia III stopnia w ramach systemu studiów trzystopniowych.

System studiów trzystopniowych na Wydziale został pomyślany jako system otwarty, umożliwiający
w szczególności podejmowanie studiów III stopnia nie tylko absolwentom studiów II stopnia na Wydziale, lecz także:

  • absolwentom innych rodzajów studiów na Wydziale, posiadającym dyplom magisterski,
  • kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innym wydziale Politechniki Warszawskiej,
  • kandydatom posiadającym tytuł magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany na innej uczelni.

   
Intencją władz Wydziału jest umożliwienie kształcenia na studiach III stopnia wszystkim kandydatom mającym odpowiednie predyspozycje – nie tylko absolwentom uczelni technicznych, lecz także absolwentom studiów magisterskich prowadzonych na uczelniach nietechnicznych, zarówno publicznych jak i niepublicznych (np. absolwentom z tytułem magistra uzyskanym na kierunku matematyka lub informatyka).
   

Zasady prowadzenia studiów doktoranckich»

Przepisy dotyczące stypendium i innych form pomocy materialnej»

Formularze»

Inne informacje»

   
Praktyczne informacje dotyczące ubiegania się o stypendia i inne formy pomocy materialnej (także
ze źródeł niezwiązanych z Wydziałem), a także inne przydatne informacje można znaleźć na witrynach: