Aktualności

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej wśród laureatów konkursu START 2020!

  
Czworo badaczy z Politechniki Warszawskiej znalazło się
wśród najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski,
którym przyznano stypendia w programie Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej START

  • dr inż. Grzegorz Bogdan (Telekomunikacja, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)
  • dr inż. Żaneta Świderska-Chadaj (Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Wydział Elektryczny), 
  • dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz (Chemia, Wydział Chemiczny),
  • dr inż. Piotr Zdańkowski (Budowa i eksploatacja maszyn, Wydział Mechatroniki).

Stypendia przyznano w sumie 100 wybitnym młodym uczonym, wybranym spośród 845 kandydatów.

To 28. edycja programu START – najstarszego w Polsce programu stypendialnego dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

  

Pełna lista laureatów na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

(Źródło: fot. fnp.org.pl)