Aktualności

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - kandydatem na Rektora Politechniki Warszawskiej

5 czerwca 2020 r. Rada Uczelni oraz grupa 13 członków Senatu Politechniki Warszawskiej wskazała kandydatów na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024.

Jednym z dwóch ubiegających się o stanowisko Rektora PW kandydatów, jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych.

   
Program wyborczy prof. Zaremby zasadza się na pięciu kluczowych założeniach:

 • Oparty na poszanowaniu demokracji uniwersytet, gdzie wysłuchuje się każdego, szuka kompromisu, szanuje odmienne opinie i czerpie z nich inspiracje.
    
 • Politechnika przyjazna, otwarta, gdzie z pomocą administracji, w środowisku bezpiecznych i spójnych systemów informatycznych, we wzajemnej życzliwości, realizujemy zadania i pasje.
    
 • Uczelnia będącą źródłem nowych myśli, o szeroko rozpoznawalnym profilu badawczym, inwestująca w talent i aktywność naukowców, tworząca warunki dla dokonywania odkryć, wyznaczająca nowe trendy technologiczne, otwarta na współpracę międzynarodową.
    
 • Europejskie centrum kształcenia, przygotowujące studentów do twórczej pracy w warunkach globalnej społeczności wiedzy, przyciągające najzdolniejszych kandydatów, wspierające wymianę myśli w międzynarodowej społeczności studiujących.
    
 • Politechnika piękna urodą swych zabytkowych gmachów, a równocześnie współczesna architektonicznie, z czytelną strukturą powiązanych kampusów, nasycona najnowszą technologią, ekologiczna, energooszczędna, przyjazna użytkownikom.

  
Z pełnym programem wyborczym, osiągnięciami, notą biograficzną Kandydata można zapoznać się
na stronie: krzysztofzaremba.pl

Zapraszamy do lektury.