Sukces Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji Golem - dwie nagrody na AI Games - Hackaton AI

AI Games

W dniach 17-19 stycznia, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się pierwsza edycja AI Games - Hackathon AI. Dwustu miłośników sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego spotkało się, aby przez 24 godziny rywalizować ze sobą rozwiązując rzeczywiste problemy! Wśród ekip, które podjęły wyzwanie znaleźli się studenci z koła naukowego Golem, działającego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Organizatorzy przygotowali trzy konkurencje:

  • Aviation Challenge: przewidywanie czasu lotu samolotów
  • Voice Challenge: optymalizacja ćwiczenia głosu
  • Weather Challenge: przewidywanie nagłych zmian pogodowych

Koło Naukowe Golem zdobyło nagrody w dwóch z nich:

1 miejsce w kategorii Weather i 3 miejsce w kategorii Aviation.

   
Jednym z mentorów wspierających walczące zespoły był dr hab. inż. Paweł Wawrzyński z Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, pełniący obowiązki opiekuna Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji Golem.

   

Gratulujemy nagrodzonym zespołom!  

  

  

  

(źródło: www.aigames.it)