Aktualności

20 lat Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

ATHENS

18 listopada 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej mieliśmy przyjemność uczcić 20-lecie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

Spotkanie poprowadził prof. dr hab. inż. Józef Modelski, dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej, założyciel i prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji
i Technik Multimedialnych przy współudziale prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej.

  

Profesor Józef Modelski podsumował 20 lat działalności Fundacji.

  

Misją Fundacji jest wspieranie uzdolnionych studentów i młodych pracowników naukowych poprzez:

  • programy stypendialne (ponad 300 przyznanych stypendiów),
  • promowanie młodej kadry naukowej (60 przeprowadzonych konkursów - ponad 400 nagród
    i wyróżnień),
  • dofinansowanie udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
  • patronat nad studenckim ruchem naukowym (Koło Inżynierii Kosmicznej (SKIK), Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów (KNRiCPS), Koło Naukowe Lokalizacji Radiowej (LORAD), Koło Naukowe Modelowania Elektromagnetycznego (MEM), Koło Multimediów w Grach Edukacyjnych (MuGEd)), 
  • modernizację laboratoriów dydaktycznych i naukowych Politechniki Warszawskiej

   

Organizację stworzyło w 1999 r. 10 firm. Dziś Fundację sponsoruje ponad 20 firm z rynku telekomunikacyjnego i medialnego.

   

  

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji centralnych, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, obecni i byli członkowie Rady Fundacji, przedstawiciele kadry akademickiej, stypendyści Fundacji, a także media. 

  

Jednym z zaproszonych gości był również rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski, który pogratulował osobom zaangażowanym w prowadzenie działań fundacji. Z okazji jubileuszu prezydent Andrzej Duda przekazał Fundacji polską flagę z dedykacją. 

  

Władze Fundacji nagrodziły osoby szczególnie zaangażowane w jej działalność okolicznościowymi statuetkami.

  

O wydarzeniu można przeczytać i posłuchać na stronach: